Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte onsdag 19/2

14 JAN 2020 22:00
Medlemmarna i IF Hagen Friidrottsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 19/2 2020 18:30 i möteslokalen, Lorenzon SportCenter Gruvgatan 4c Skövde.
 • Uppdaterad: 14 JAN 2020 22:00

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 22/1 till adress: IF Hagen FIK, Gruvgatan 4c, 541 31 Skövde eller via mail This is a mailto link.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i samband med föreningens träning på Lorenzon Sportcenter från torsdagen den 13/2

 

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande för mötet ska justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen.
 13. Val av:  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.  d) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.  e) Beslut om val av ombud till SDF-möten.
 14. Övriga frågor.

 

Skribent: IF Hagen FIK
Epost: Adressen Gömd

Vill du prova friidrott?

 

 Samarbetspartners

 

Stötta oss  

 

 

 

 

Postadress:
IF Hagen FIK - Friidrott
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Besöksadress:
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@ifhagenfik...

Se all info