Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte

01 JAN 2014 18:01
Onsdagen den 2/3 18:30 i möteslokalen, Lorenzon Sportcenter Gruvgatan 4c Skövde
  • Uppdaterad: 04 JUL 2018 21:12

Medlemmarna i IF Hagen Friidrottsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 2/3 2016 18:30 i möteslokalen, Lorenzon Sportcenter Gruvgatan 4c Skövde.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 4/2 till adress: IF Hagen FIK, Gruvgatan 4c, 541 31 Skövde eller via mail This is a mailto link.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i samband med föreningens träning på Lorenzon Sportcenter från torsdagen den 25/2.

 

Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande för mötet ska justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
  4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

 10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det         kommande verksamhets- / räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen.

13.  Val av:  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.  d) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.  e) Beslut om val av ombud till SDF-möten.

14.  Övriga frågor.

 

 

Skribent: Lars Olsson
Epost: This is a mailto link

Vill du prova friidrott?

 

 Samarbetspartners

 

Stötta oss  

 

 

 

 

Postadress:
IF Hagen FIK - Friidrott
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Besöksadress:
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@ifhagenfik...

Se all info