Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte

01 JAN 2019 19:02
Onsdagen den 20/2
 • Skapad: 01 JAN 2019 19:02

Medlemmarna i IF Hagen Friidrottsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 20/2 2019 18:30 i möteslokalen, Lorenzon SportCenter Gruvgatan 4c Skövde.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 23/1 till adress: IF Hagen FIK, Gruvgatan 4c, 541 31 Skövde eller via mail This is a mailto link.

Ett förslag från styrelsen till årsmötet bifogas kallelsen.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i samband med föreningens träning på Lorenzon Sportcenter från torsdagen den 14/2.

 

Förslag till IF Hagen FIKs årsmöte från styrelsen.

 IF Hagen FIKs styrelse föreslår att föreningen under 2019 köper in en ny eltidsanläggning för arenafriidrott. Eltidsanläggningen köps in tillsammans med Istrums SK och Lidköpings IS och IF Hagen FIK står för en tredjedel av den totala inköpskostnaden.

 Kostnaden för IF Hagen FIKs del av köpet beräknas till ca 120 000:- och styrelsen föreslår årsmötet att denna kostnad tas av föreningens egna kapital.

 

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande för mötet ska justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen.
 13. Val av:  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.  d) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.  e) Beslut om val av ombud till SDF-möten.
 14. Övriga frågor.
Skribent: Lars Olsson
Epost: This is a mailto link

Vill du prova friidrott?

 

 Samarbetspartners

 

Stötta oss  

 

 

 

 

Postadress:
IF Hagen FIK - Friidrott
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Besöksadress:
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@ifhagenfik...

Se all info