Hoppa till sidans innehåll

Föreningens årsmöte 2021

12 JAN 2021 14:46
Här finner ni kallelse och dagordning till föreningens årsmöte som kommer genomföras digitalt den 24/2.
  • Uppdaterad: 12 JAN 2021 14:46

Medlemmarna i IF Hagen Friidrottsklubb kallas till digitalt årsmöte onsdagen den 24/2 2020 18:30.

Anmälan sker via mail This is a mailto link senast måndag 22/2.

Länk till mötet skickas till mailadressen som användes vid anmälan senast måndag 22/2.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 27/1 till adress:
IF Hagen FIK, Gruvgatan 4c, 541 31 Skövde eller via mail This is a mailto link

Årsmöteshandlingar tillhandahålls digitalt från och med onsdag 17/2 via mail till mailadressen som användes vid anmälan eller vid efterfrågan via mail This is a mailto link.

Eventuella frågor hänvisas till This is a mailto link eller 0763901533

Välkomna!

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två protokolljusterare, som jämte ordförande för mötet ska justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
  4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen.

13. Val av:  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.  d) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.  e) Beslut om val av ombud till SDF-möten.

14. Övriga frågor.

Skribent: Klara Magnusson
Epost: Adressen Gömd

Vill du prova friidrott?

 

 Samarbetspartners

 

Stötta oss  

 

 

 

 

Postadress:
IF Hagen FIK - Friidrott
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Besöksadress:
Gruvgatan 4C
54131 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@ifhagenfik...

Se all info